Gmina Czersk

1.  Wyniki głosowania - Sejm RP- Gmina Czersk- TUTAJ

2.  Wyniki głosowania- Senat RP- Gmina Czersk- TUTAJ

 

    UWAGA!!       ZMIANA CZASU!!!

W celu uniknięcia nieporozumień i ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania, przypominam, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godz. 3.00 na godz. 2.00).

Z up.Burmistrza

Inspektor

Joanna Blumowska-Hatta

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:

Prezentacja- SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH- SEJM I SENAT 2015

 

1- Uchwały OKW Nr 1 w Czersku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy

2- Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czersku

3- Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 2-7- I posiedzenie i szkolenie 15 października 2015 r.

4- Uchwały wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego- Obwodowe Komisje Wyborcze 2-7

5- Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 8-15- I posiedzenie i szkolenie 16 października 2015 r.

6- Uchwały wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego- Obwodowe Komisje Wyborcze 8-15

7- Rozpoczęcie prac w dniu wyborów -Komisje 1-7

8- Rozpoczęcie prac w dniu wyborów -Komisje 8-15

 

INFORMACJA O I POSIEDZENIU  i SZKOLENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH- WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP:

 

- I POSIEDZENIE i SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 1 W CZERSKU, 2 W CZERSKU ,3 W CZERSKU,
4 W CZERSKU , 5 W CZERSKU, 6 W GUTOWCU, 7 W KRZYŻU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK) O GODZ. 15.00 W OŚRODKU KULTURY W CZERSKU- UL. SZKOLNA 11,

 

 

- I POSIEDZENIE i SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 8 W RYTLU, 9 W RYTLU ,10 W ZAPĘDOWIE,
11 W MALACHINIE , 12 W GOTELPIU, 13 W ODRACH, 14 W ŁĘGU, 15 W CZERSKU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK) O GODZ. 15.00 W OŚRODKU KULTURY W CZERSKU- UL. SZKOLNA 11.

 

I.POSTANOWIENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

- OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 R. O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA POSŁÓW W WYBORACH DO SEJMU RP W OKRĘGU NR 26

- OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI Z DNIA 28.09.2015 R. O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SENATORA W WYBORACH DO SENATU RP W OKRĘGU WYBORCZYM NR 63

- Uzupełnienie składów komisji obwodowych- informacja

 - Informacja o losowaniu składów komisji- wybory do Sejmu RP i Senatu RP

- INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU SPISÓW WYBORCÓW- WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP

1. Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 23 września 2015 r.- informacja o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2. Obwieszczenie o okręgach wyborczych_WYCIĄG-1

3.Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu

4. Strona PKW- informacje: TUTAJ

5. Wzory dokumentów do pobrania TUTAJ

6. Głosowanie korespondencyjne- informacje: TUTAJ

* Zgłoszenie zamaiaru głosowania korespondencyjnego

7. Głosowanie przez pełnomocnika:

  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa -Sejm i Senat

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa - Sejm i Senat

8. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - TUTAJ

9. Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

10. wykaz operatorów informatycznych- wybory SEJM I SENAT 2015

II. UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA

1. Zarządzenie 235 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w Gminie Czersk głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2. Zarządzenie 230 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej- wybory do Sejmu RP i Senatu RP

3. 125_Zarzadzenie w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Czersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczen wyborczych i plakatow wszystkich komitetow wyborczych-1

Załącznik do Zarządzenia 125- wykaz miejsc

4. Zarządzenie 240 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Czerskui Nr 13 w Odrach

5. Zarządzenie 241 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Czersku