Gmina Czersk

Prezentacja- Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum- KOMISJE 1-7

Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum - Komisje 8-15

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 w Gutowcu

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 w Gutowcu

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 7 w Krzyżu

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 7 w Krzyżu

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Rytlu

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Rytlu

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 9 w Rytlu

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 9 w Rytlu

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 10 w Zapędowie

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 10 w Zapędowie

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 11 w Malachinie

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 11 w Malachinie

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 12 w Gotelpiu

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 12 w Gotelpiu

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 13 w Odrach

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 13 w Odrach

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 14 w Łęgu

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 14 w Łęgu

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 15 w Czersku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 15 w Czersku

Godziny rozpoczęcia pracy w dniu 6 września 2015 r. - Komisje 1-7

Godziny rozpoczęcia pracy w dniu 6 września 2015 r. - Komisje 8-15

 

* OBWODOWE KOMISJE DS. REFERENDUM:

1. INFORMACJA O I POSIEDZENIU  i SZKOLENIU:

- I POSIEDZENIE i SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM NR 1 W CZERSKU, 2 W CZERSKU ,3 W CZERSKU,
4 W CZERSKU , 5 W CZERSKU, 6 W GUTOWCU, 7 W KRZYŻU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 SIERPNIA 2015 R. (WTOREK) O GODZ. 15.00 W OŚRODKU KULTURY W CZERSKU- UL. SZKOLNA 11,

- I POSIEDZENIE i SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM NR 8 W RYTLU, 9 W RYTLU ,10 W ZAPĘDOWIE,
11 W MALACHINIE , 12 W GOTELPIU, 13 W ODRACH, 14 W ŁĘGU, 15 W CZERSKU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 SIERPNIA 2015 R. (ŚRODA) O GODZ. 15.00 W OŚRODKU KULTURY W CZERSKU- UL. SZKOLNA 11.

2. Informacja o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców

3. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Czersk

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R,

4. Zarządzenie 210 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Czersku

5. Zarządzenie 213 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 14 w Łęgu

6. Zarządzenie 216 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Czersku

INFORMACJA  O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM:

INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM:

 

I.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Informacja dotycząca formy skladania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców spisu osob uprawnionych do udzialu w referendum w wybranym obwodzie głosowania zgloszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego;

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.;

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogolnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.;

II.

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015- STRONA PKW - http://referendum2015.pkw.gov.pl/

III.

Zarządzenie nr 125/11 - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

IV.

Rozporządzenie MSWiA z 30.04.2003 r. - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych do spraw referendum

 

V.

- Wzory dokumentów - http://referendum2015.pkw.gov.pl/wzory_dokumentow

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

VI.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska - numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji

VII.

UCHWAŁY:

1.

Uchwała nr XXIII-184-12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji

Załacznik do Uchwały nr XXIII-184-12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała nr VII-79-15 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII-184-12