Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Rada Sołecka Sołectwa Zapędowo

Damian Żakowski – przewodniczący,
Marian Bednarek,
Jarosław Galikowski,
Czesław Lica,
Bogdan Meger,
Beata Wika Czarnowska.
.