Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.
odry

Sołtys Sołectwa Odry: 

Zbigniew Wojtala

- wykształcenie średnie;

- kontakt: Odry,

- funkcję sołtysa pełni

 piatą kadencję.