Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Informacji udziela inspektor Teresa Lenz,  biuro nr 21, tel. (52) 395 48

Ogłoszenie o przetargu.pdf

Regulamin przetargu.pdf

Zarządzenie Nr 849_22.pdf

Ogłoszenia archiwalne
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż czterech masztów internetowych.pdf

Zarządzenie Nr 819-22 Burmistrza Czerska w sprawie zmiany zarządzenia nr 807-21.pdf

Zarzadzenie 807_21.pdf

Regulamin przetargu.pdf

Przetarg II na sprzedaż działek położonych w Czersku przy ul. Starego Urzędu.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży lokal nr 4 ul. Starogardzka 26 w Czersku.pdf

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży, lokal nr 3, ul. Kr. Jadwigi 24 w Czersku.pdf

Przetarg na sprzedaż dz.1809-15 w Czersku.pdf

Przetarg II na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Czersku Łąg-Kolonia 50.pdf

Przetarg na sprzedaż lokalu nr 1 w Czersku przy ul. Batorego 14 .pdf

Przetarg na sprzedaż dz.294-28, 294-40 w Czersku przy ul. Jana Pawła II.pdf

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż dz. 98-1 w Łęgu.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, działek nr 294-38 i 294-40 w Czersku .pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, działki nr 1809-15 w Czersku .pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 1 ul. Batorego 14 w Czersku, przetarg publiczny nieograniczony.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 1b ul. Chojnicka 14 w Czersku na rzecz najemcy.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 7 ul. Batorego 14 w Czersku na rzecz najemcy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego Łąg-Kolonia 50.pdf

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową, położoną w Czersku przy ul. Łosińskiej

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową, położoną w Czersku przy ul. Starego Urzędu

Wykaz nieruchomości Gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dz. 333-35 Rytel.pdf

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Czersku przy ul. Targowej 22, wersja edytowalna.pdf

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 98-1, położonej w Łęgu .pdf

Wykaz nieruchomości Gminnych przeznaczonych do sprzedaży, lokal użytkowy Łąg - Kolonia 50.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w rejonie ulic Łosińskiej, Starego Urzędu.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży- położenie ulica Łosińska , Starego Urzędu.pdf

Ogłoszenie o II przetargu publicznym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 493-6 zabudowanej w Łęgu.pdf

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany.pdf

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży,lokal nr 5 ul. 21 Lutego 2 w Czersku

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży,lokal nr 3 ul. Kr. Jadwigi 7 w Czersku.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży lokal nr 4 ul. Kr. Jadwigi 5a na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dotyczy lokalu nr 7, ul. Targowa 24 w Czersku.pdf

Ogłoszenie o przetargu na dz. zabudowaną nr 556-5 w Czersku.pdf

Ogłoszenie o przetargu na dz. 98-1 w Łęgu.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dotyczy lokalu nr 7, ul. Targowa 24 w Czersku.pdf

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży dz.4418 ul. 60-Lecia w Czersku.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 2130-24 w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dz.98-1 w Łęgu

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany, działka nr 310, obręb Gotelp

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 556-5 zabudowana w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 460-15 Czersk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 493-6 zabudowanej położonej w Łęgu

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzdaży. Rytel - Dworzec 7

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej nr 408-9 w Krzyżu

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kurczem

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 2130/19, 2130/20, 2130/23 i 2130/24 ul. 60-Lecia w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży-dz. 408-9 Krzyż.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dz. zabudowanej nr 493-6 Łąg

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży lokal nr 7 ul. Kościuszki 15 w Czersku.pdf

Ogłoszenie o przetargu na dz. nr 4416 ul. 60-Lecia w Czersku.pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dz.2130-19, 2130-20,2130-23,2130-24 w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży działki nr 171 i 181 Złotowo

Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 4417 w Czersku.pdf

Ogłoszenie o II przetargu na lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Kurcze.pdf

Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 130-6 w Kurczem

Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 460-13 Czersk, ul.Kaszubska

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - dz. 130/6 Kurcze

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - dz. 460/13 w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - dz. 2059/21 w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - dz. 2059/19 w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 ul. Chojnicka 14 w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 10 ul. Przytorowa 3 w Czersku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kurczem

Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 4417 w Czersku

Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 309/6 w Mokrem

Wykaz nieruchomości gninnych przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny w miejscowości Kurcze

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 2656 ul.60-Lecia w Czersku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 2128/5 ul.60-Lecia w Czersku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 309/6 w Mokrem

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży lokal nr 6 w Kamionce

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Czersk, ul.60-Lecia

Ogłoszenie o przetargu na działki w Wojtalu.

Ogłoszenie o przetargu na działkę w Mokrem.

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży dz. 309-6 w Mokrem.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 22 położony w Czersku przy ul. Gen.Władysława Andersa 5.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Czersku przy ul. Gen.Władysława Andersa 5.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży /Czersk, ul. Okrężna i Łubna/

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Wojtalu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 1180-18 w Czersku, przy Al. 1000-Lecia

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość poł. w Rytlu przy ul. Łąkowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod garaże ul. Matejki w Czersku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w Wojtalu.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, Czersk Al - 1000 Lecia.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Rytlu, ul. Łąkowa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Krzyżu.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Mokrem.

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Zapędowie

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży dz. 318/7 Złotowo

Wykaz nieruchomości zabudowanej w Zapędowie do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dz. 400/51, 400/61 i 400/62 w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o przetargu na dz. 2321/4 Czersk

Ogłoszenie o przetargu na dz. 1855/4 Czersk