Gmina Czersk

CAF 2016

WDRAŻANIE METODY CAF W URZEDZIE MIEJSKIM W CZERSKU

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Czersk przystąpiła do wdrażania metody CAF 2006 w Urzędzie Miejskim w Czersku.

CAF czyli Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej.

Bieżące informacje o istocie, celach, metodach i skutkach wdrożenia metody CAF w urzędzie przekazywać będziemy Państwu na www.czersk.pl. Ponadto zachęcamy zainteresowane osoby do kontaktu z nami - szczegółowych informacji nt wdrażania CAF w czerskim ratuszu udziela powołany przez Burmistrza Czerska Koordynator CAF. Odpowiada on w szczególności za kierowanie projektem wdrożenia metody CAF w Urzędzie. Funkcje tę pełni Grzegorz Zabrocki, Sekretarz Gminy Czersk.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z załączonym materiałem informacyjnym dotyczącym istoty CAF.

DOSTĘPNE INFORMACJE:

1. Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Miejskim w Czersku - materiał informacyjny  

2. Sprawozdanie z wyników samooceny - grudzień 2011.