Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2021 r.

Magdalena Piór - od 01.02.2021 r.

Agnieszka Szulc - od 01.02.2021 r.

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2020 r.

Wiesława Modrzejewska - od 03.10.2020 r.

Jolanta Skuczyńska - do 02.10.2020 r.

Edmund Krut - do 01.01.2020 r.

Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2020 r.

Anna Bielawska-Jutrzenka - do 31.12.2020 r.

Anna Bielawska-Jutrzenka - od 01.10.2020 r.

Joanna Ossowska - do 30.09.2020 r.

Małgorzata Skwarek - od 01.01.2020 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2019 r.

Anna Bielawska-Jutrzenka

Jolanta Becker

Hanna Jasińska

Maciej Janikowski

Joanna Ossowska

Jolanta Lipska

Paweł Garbacki

Maciej Jakubowski

Maria Galińska

Zdzisław Jarząbek

Bożena Spica

Elżbieta Baszanowska

Barbara Brzezińska

Elżbieta Sokołowska

Katarzyna Grada

Anna Linda

Karin Karczewska

Małgorzata Skwarek (korekta) - do 31.12.2019 r.

Małgorzata Skwarek - do 31.12.2019 r.

Małgorzata Kowalewska-Remisz - do 31.12.2019 r.

Emilia Rekowska - do 31.12.2019 r.

Maciej Jakubowski - od 01.09.2019 r.

Ewa Wrycza - do 27.08.2019 r.

Jolanta Becker - od 01.06.2019 r.

Maciej Janikowski - do 31.05.2019 r.

Hanna Jasińska - od 02.05.2019 r.

Grzegorz Zabrocki - do 01.05.2019 r.

Wiesław Czechowski - do 30.04.2019 r.

Maciej Janikowski - od 15.04.2019 r.

Barbara Szałaj-Borowiec - do 14.04.2019 r.

Grzegorz Zabrocki - od 05.03.2019 r.

Sylwia Tomaszewska - do 28.02.2019 r.

Anna Bielawska-Jutrzenka - od 27.02.2019 r.

Jolanta Lipska - od 01.02.2019 r.

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2019 r.

Przemysław Biesek-Talewski

Bogumiła Ropińska

Grzegorz Zabrocki

Jolanta Skuczyńska

Małgorzata Janikowska

Wiesława Modrzejewska

Przemysław Bloch

Wojciech Laska

Bogdan Danecki

Wojciech Laska - od 19.09.2019 r.

Monika Błocińska - do 23.08.2019 r.

Monika Błocińska - od 24.06.2019 r.

Mateusz Rydzkowski - do 28.02.2019 r.

Izabela Knapik - do 28.01.2019 r.

Grzegorz Zabrocki - od 02.01.2019 r.
Oświadczenia majątkowe - RADA MIEJSKA - za 2019 r.:
Krzysztof Przytarski

Jacek Argasiński

Elwira Bieszke-Binnebesel

Maciej Bruski

Maciej Deja

Wiesława Czarnowska

Barbara Fierek

Łukasz Formella

Jacek Grzella

Grzegorz Kobierowski

Zenon Konefka

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zofia Łącka

Stanisław Pozorski

Jakub Pruski

Beata Pyżewska

Ewa Reszka

Krzysztof Reszka

Daniel Szpręga

Lucyna Zawiszewska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2018 r.

Przemysław Biesek - Talewski

Mateusz Rydzkowski

Bogumiła Ropińska

Jolanta Skuczyńska

Edmund Krut

Przemysław Bloch

Małgorzata Janikowska

Wiesława Modrzejewska

Bogdan Danecki

Izabela Knapik

Przemysław Biesek-Talewski - od 19.11.2018 r.

Tomasz Stoltmann - do 31.12.2018 r.

Bogumiła Ropińska - od 19.11.2018 r.

Jolanta Fierek - koniec kadencji

Grzegorz Klauza - do 30.09.2018 r.

Izabela Knapik - od 10.10.2018 r.

Izabela Knapik - wyjaśnienie

Wioletta Kriezel - do 10.10.2018 r.

Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2018 r.

Emilia Rekowska

Małgorzata Kowalewska-Remisz

Małgorzata Skwarek

Barbara Szałaj-Borowiec

Wiesław Czechowski

Maciej Janikowski

Paweł Garbacki

Joanna Ossowska

Sylwia Tomaszewska

Katarzyna Grada

Karin Karczewska

Anna Linda

Ewa Wrycza

Maria Galińska

Zdzisław Jarząbek

Bożena Spica

Elżbieta Baszanowska

Barbara Brzezińska

Elżbieta Sokołowska

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za 2018 r.:

Krzysztof Przytarski - korekta do oświadczenia

Krzysztof Przytarski

Jacek Argasiński

Elwira Bieszke-Binnebesel Elwira

Maciej Bruski

Maciej Deja

Wiesława Czarnowska

Barbara Fierek

Łukasz Formella

Jacek Grzella

Grzegorz Kobierowski

Zenon Konefka

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zofia Łącka

Stanisław Pozorski

Jakub Pruski

Beata Pyżewska

Ewa Reszka

Krzysztof Reszka

Daniel Szpręga

Lucyna Zawiszewska

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za 2018 r. (początek kadencji):

Krzysztof Przytarski

Jacek Argasiński

Elwira Bieszke-Binnebesel

Maciej Bruski

Maciej Deja

Wiesława Czarnowska

Barbara Fierek

Łukasz Formella

Jacek Grzella

Grzegorz Kobierowski

Zenon Konefka

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zofia Łącka

Stanisław Pozorski

Beata Pyżewska

Jakub Pruski

Ewa Reszka

Krzysztof Reszka

Daniel Szpręga

Lucyna Zawiszewska

Bogumiła Ropińska (początek kadencji)

Bogumiła Ropińska (zakończenie kadencji)

 

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za 2018 r. (koniec kadencji):

Grzegorz Kobierowski

Zbigniew Bieliński

Maciej Bruski

Maciej Deja

Barbara Fierek

Czesław Gawin

Jacek Grzella

Roman Kaszubowski

Zenon Konefka

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Dorota Mientka

Czesław Niesiołowski

Krzysztof Przytarski

Anna Redzimska

Krzysztof Reszka

Bogumiła Ropińska

Henryk Sumionka

Lucyna Zawiszewska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2017 r.

Burmistrz Jolanta Fierek

Burmistrz Jolanta Fierek - korekta

Mateusz Rydzkowski

Grzegorz Klauza

Tomasz Stoltmann

Jolanta Skuczyńska

Wiesława Modrzejewska

Edmund Krut

Przemysław Bloch

Małgorzata Janikowska

Bogdan Danecki

Wioletta Kriezel

 

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za 2017 r. (kadencja 2014 - 2018):

Grzegorz Kobierowski

Zbigniew Bieliński

Maciej Bruski

Maciej Deja

Barbara Fierek

Czesław Gawin

Jacek Grzella

Roman Kaszubowski

Piotr Knitter

Zenon Konefka

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Dorota Mientka

Czesław Niesiołowski

Krzysztof Przytarski

Anna Redzimska

Krzysztof Reszka

Bogumiła Ropińska

Henryk Sumionka

Lucyna Zawiszewska

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za rok 2018 (kadencja 2014 - 2018):

Czesław Gawin (objęcie mandatu w dn. 22.02.2018 r.)

 

Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2017 r.

Sylwia Tomaszewska

Sylwia Tomaszewska - korekta

Katarzyna Grada

Karin Karczewska

Anna Linda

Anna Linda - korekta

Barbara Szałaj-Borowiec

Joanna Ossowska

Maciej Janikowski

Paweł Garbacki

Wiesław Czechowski

Emilia Rekowska

Małgorzata Kowalewska-Remisz

Małgorzata Skwarek

Bożena Spica

Ewa Wrycza

Maria Galińska

Zdzisław Jarząbek

Elżbieta Baszanowska

Elżbieta Sokołowska

Barbara Brzezinska

Dyrektor ZS w Rytlu Renata Niesiołowska - do 31.08.2017 r.

Dyrektor ZS w Rytlu Maria Galińska - od 01.09.2017 r.

Dyrektor MGOPS w Czersku Jolanta Lipska - do 31.10.2017 r.

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za rok 2016 (kadencja 2014 - 2018):

Grzegorz Kobierowski

Benedykt Adamczyk

Zbigniew Bieliński

Maciej Bruski

Maciej Deja

Barbara Fierek

Jacek Grzella

Roman Kaszubowski

Piotr Knitter

Zenon Konefka

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Dorota Mientka

Czesław Niesiołowski

Tomasz Pruski

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Przytarski - korekta wg stanu na dzień 24.04.2017

Anna Redzimska

Krzysztof Reszka

Bogumiła Ropińska

Henryk Sumionka

Lucyna Zawiszewska


Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2016 r.

Burmistrz Jolanta Fierek

Burmistrz Jolanta Fierek - uzupełnienie

Przemysław Bloch

Bogdan Danecki

Małgorzata Janikowska

Małgorzata Janikowska - korekta

Grzegorz Klauza

Wioletta Kriezel

Edmund Krut

Wiesława Modrzejewska

Mateusz Rydzkowski

Jolanta Skuczyńska

Tomasz Stoltmann

Sekretarz Gminy Tomasz Stoltmann - od 01.12.2016 r.


Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2016 r.

Elżbieta Baszanowska

Barbara Brzezińska

Wiesław Czechowski

Paweł Garbacki

Katarzyna Grada

Maciej Janikowski

Zdzisław Jarząbek

Karin Karczewska

Małgorzata Kowalewska - Remisz

Anna Linda

Renata Niesiołowska

Joanna Ossowska

Emilia Rekowska

Małgorzata Skwarek

Elżbieta Sokołowska

Bożena Spica

Barbara Szałaj - Borowiec

Barbara Szałaj - Borowiec - korekta

Sylwia Tomaszewska

Ewa Wrycza

Koordynator MGOPS w Czersku Karin Karczewska - od 01.04.2016 r.

Dyrektor SPZOZ w Czersku Wiesław Czechowski - od 23.02.2016 r.

Dyrektor MGOPS w Czersku Sylwia Tomaszewska - od 01.02.2016 r.

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za rok 2015 (kadencja 2014 - 2018):

Grzegorz Kobierowski

Benedykt Adamczyk

Zbigniew Bieliński

Maciej Bruski

Maciej Deja

Barbara Fierek

Jacek Grzella

Roman Kaszubowski

Piotr Knitter

ZENON KONEFKA

Zenon Konefka - korekta wg. stanu na dzień 23.06.2016 r.

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Dorota Mientka

Czesław Niesiołowski

Tomasz Pruski

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Przytarski - korekta wg stanu na dzień 28.04.2016 r.

ANNA REDZIMSKA (objęcie mandatu w dn. 23.01.2017 r.)

Anna Redzimska

Krzysztof Reszka

Bogumiła Ropińska

Henryk Sumionka

Lucyna Zawiszewska

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2015 r.

Burmistrz Jolanta Fierek

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza

Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska

Naczelnik WG Edmund Krut

Zastępca Naczelnika WG Przemyslaw Bloch

Naczelnik WF Wieslawa Modrzejewska

Naczelnik WR Malgorzata Janikowska

Inspektor Wioletta Kriezel

Inspektor Bogdan Danecki

Sekretarz Gminy Grzegorz Zabrocki - do 31.08.2015 r.

Oświadczenie majątkowe P. Blocha - objęcie stanowiska Zastępcy Naczelnika

Oświadczenie majątkowe J. Gliszczyńskiego - ustatnie stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe P. Bieska - Talewskiego - ustatnie stosunku pracy

Oświadczenia majątkowe - JEDNOSTKI - za 2015 r.

Dyrektor AZK Maciej Janikowski - korekta

Dyrektor SP w Gotelpiu Elżbieta Baszanowska - korekta

Dyrektor OK w Czersku Emilia Rekowska

Dyrektor OK w Łęgu Małgorzata Skwarek

Dyrektor OK w Rytlu Małgorzata Kowalewska-Remisz

Dyrektor ZOF Barbara Szałaj-Borowiec

Dyrektor AZK Maciej Janikowski

Dyrektor DD "Senior - WIGOR" Joanna Ossowska

Dyrektor ZUK sp. z o.o. Paweł Garbacki

Dyrektor ZS w Czersku Ewa Wrycza

Dyrektor ZS w Łęgu Zdzisław Jarząbek

Dyrektor ZS w Łęgu Zdzisław Jarzabek - korekta

Dyrektor ZS w Rytlu Renata Niesiołowska

Dyrektor SP Nr 1 w Czersku Bożena Spica

Dyrektor SP w Gotelpiu Elżbieta Baszanowska

Dyrektor PS Nr 1 w Czersku Barbara Brzezińska

Dyrektor PS Nr 2 w Czersku Elżbieta Sokołowska

Koordynator MGOPS w Czersku Katarzyna Grada

Koordynator MGOPS w Czersku Anna Linda

Dyrektor MGOPS w Czersku Alina Kaszkiel - Suska - do 31.12.2015 r.

Dyrektor SPZOZ w Czersku Wiesław Czechowski - do 22.12.2015 r.

Dyrektor DD "Senior - WIGOR" Joanna Ossowska - od 14.12.2015 r.

Dyrektor ZOF w Czersku Barbara Szałaj - Borowiec - od 15.10.2015 r.

Dyrektor OK w Rytlu Małgorzata Kowalewska - Remisz - od 10.09.2015 r.

Dyrektor ZOF w Czersku Jolanta Becker - do 31.08.2015 r.

Dyrektor OK w Rytlu Halina Wika Czarnowska - do 05.08.2015 r.

Dyrektor MGOPS w Czersku Alina Kaszkiel -Suska - od 22.06.2015 r.

p. o. Dyrektora MGOPS w Czersku Krzysztof Lis (korekta) - od 19.05.2015 r.

p. o. Dyrektora MGOPS w Czersku Krzysztof Lis (korekta) - do 22.05.2015 r.

Dyrektor SPZOZ w Czersku Wiesław Czechowski - od 29.05.2015 r.

p. o. Dyrektora MGOPS w Czersku Krzysztof Lis - do 21.05.2015 r.

p.o. Dyrektora MGOPS w Czersku Krzysztof Lis - od 19.05.2015 r.

Dyrektor MGOPS w Czersku Jolanta Lipska - do 15.05.2015 r.

p.o. Dyrektora SPZOZ w Czersku Grzegorz Zabrocki - do 18.05.2015 r.

Oświadczenia majątkowe - KIEROWNICY JEDNOSTEK - za 2014 r.

Oświadczenie Dyrektora OK w Czersku

Oświadczenie Dyrektora OK w Łegu

Oświadczenie Dyrektora OK w Rytlu

Oświadczenie Dyrektora AZK

Oświadczenie Dyrektora MGOPS

Oświadczenie Dyrektora ZOF

Oświadczenie Dyrektora SP w Czersku

Oświadczenie Dyrektora ZS w Czersku

Oświadczenie Dyrektora SP w Gotelpiu

Oświadczenie Dyrektora ZS w Rytlu

Oświadczenie Dyrektora ZS w Łęgu

Oświadczenie Dyrektora PS Nr 1 w Czersku

Oświadczenie Dyrektora PS Nr 2 w Czersku

Oświadczenie Prezesa ZUK sp. z o.o.

Oświadczenie koordynatora pomocy środowiskowej

Oświadczenie koordynatora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2014 r.

Oświadczenie Burmistrza Czerska

Korekta oświadczenia Burmistrza Czerska

Oświadczenie I Zastępcy Burmistrza

Oświadczenie II Zastępcy Burmistrza

Oświadczenie Zastępcy Burmistrza

Oświadczenie Skarbnika Gminy

Oświadczenie Sekretarza Gminy

Oświadczenie Naczelnika WG

Oświadczenie Naczelnika WF

Oświadczenie Naczelnika WR

Oświadczenie W. Kriezel

Oświadczenie B. Daneckiego

Oświadczenia majątkowe RADNYCH kadencji 2014-2018 za rok 2014:

Grzegorz Kobierowski

Benedykt Adamczyk

Benedykt Adamczyk - korekta

Zbigniew Bieliński

Zbigniew Bieliński - korekta

Maciej Bruski

Maciej Deja

Barbara Fierek

Barbara Fierek - korekta

Jacek Grzella

Jacek Grzella - korekta

Roman Kaszubowski

Piotr Knitter

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Jan Mania

Dorota Mientka

Czesław Niesiołowski

Tomasz Pruski

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Przytarski - korekta wg stanu na dzień 27.04.2015 r.

Anna Redzimska

Krzysztof Reszka

Bogumiła Ropińska

Henryk Sumionka - objęcie mandatu radnego

Henryk Sumionka - za rok 2014

Lucyna Zawiszewska

Lucyna Zawiszewska - korekta

Oświadczenia majątkowe RADNYCH kadencji 2014-2018 - rok 2014 (początek kadencji):

Grzegorz Kobierowski

Grzegorz Kobierowski - korekta

Benedykt Adamczyk

Benedykt Adamczyk - korekta

Zbigniew Bieliński

Maciej Bruski

Maciej Deja

Barbara Fierek

Jacek Grzella

Roman Kaszubowski

Piotr Knitter

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Jan Mania

Dorota Mientka

Czesław Niesiołowski

Tomasz Pruski

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Przytarski - korekta wg stanu na dzień 5.12.2014 r.

Anna Redzimska

Krzysztof Reszka

Bogumiła Ropińska

Bogumiła Ropińska - korekta

Stanisław Trzyński

Lucyna Zawiszewska

Lucyna Zawiszewska - korekta

Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski - rok 2014:

Korekta oświadczenia majątkowego I Zastępcy Burmistrza - powołanie na stanowisko 08.12.2014 r.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska - złożenie ślubowania 01.12.2014 r.

Korekta oświadczenia majątkowego Burmistrza Czerska - złożenie ślubowania 01.12.2014 r.

Oświadczenie majątkowe I Zastępcy Burmistrza - powołanie na stanowisko 08.12.2014 r.

Oświadczenie majątkowe II Zastępcy Burmistrza - powołanie na stanowisko 10.12.2014 r.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska - koniec kadencji

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WRiŚ - ustatnie stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WRiŚ - objęcie funkcji

 

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - rok 2014 (koniec kadencji):

Zbigniew Bielawski 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ireneusz Bojanowski

Maciej Bruski

Zbigniew Gruźliński

Klemens Kiełpiński

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zbigniew Krzoska

Hieronim Kucharski

Czesław Kuklinski

Stanisław Leszczyński

Wiesław Lipski

Krzysztof Majer

Jan Mania

Czesław Niesiołowski

Edward Plata

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Reszka

Dorota Ropińska

Henryk Sumionka

Stanisław Trzyński