Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


Podatki lokalne

Opłaty lokalne

Formularze wniosków - pliki do pobrania 

 

UWAGA PODATNICY PODATKÓW GMINY CZERSK

Urząd Miejski w Czersku informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. dla wszystkich podatników podatku: od środków transportowych, rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać  podatki. Informacja o numerze rachunku dla każdego podatku zawarta jest w decyzji dotyczącej wymiaru podatku. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. jednostki budżetowe)  otrzymają informację o indywidualnym rachunku bankowym odrębnym pismem.  W przypadku dokonywania płatności w kasie Urzędu lub w banku należy przedłożyć decyzję dotyczącą wymiaru podatku.   Zaległości ww. podatków z lat poprzednich należy wpłacać na indywidualne konto bankowe podane w decyzji lub piśmie.

 

Opłata skarbowa, adiacencka, planistyczna, eksploatacyjna płatne są w:

- kasie Urzędu Miejskiego;

- kasie Banku Spółdzielczego w Skórczu filia w Czersku;

- na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Skórczu filia w Czersku: 59 8342 0009 5000 2600 2000 0002.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatki: od środków transportowych, rolny. leśny oraz od nieruchomości płatne są w:

- kasie Urzędu Miejskiego;

- kasie Banku Spółdzielczego w Skórczu filia w Czersku;

- na rachunek bankowy: nr konta bankowego podany jest na informacji w sprawie przyznania indywidulanego konto bankowego bądź decyzji dotyczącej wymiaru podatku.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:16328
Treść wprowadził(a): Tyburska Magdalena, 2015-12-08 11:18:42
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 2011-01-19 16:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-02-11 15:35:16