Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwały prawa miejscowego sprzed 2003 r.

Uchwała Nr XVI/161/92 w sprawie umowy partnerskiej z miastem Boizenburg

Uchwała Nr XXIV/225/92 w sprawsie wyznaczenia miejsc i obiektów objętych zakazem palenia tytoniu

Uchwała Nr XXI/274/93 w sprawie określenia zasad sprzedaży lub dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne

Uchwała Nr VI/45/94 w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkańców członków wspólnoty samorządowej

Uchwała Nr XII/66/95 w sprawie określenia warunków sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom

Uchwała Nr XXXIX/272/97 w sprawie regulaminu korzystania z jeziora Ostrowite dla celów rybackich

Uchwała Nr XV/151/00 w sprawie określenia zasad budowy mieszkań w budownictwie szeregowym jednorodzinnym na Osiedlu Piastowskim

Uchwała Nr XX/194/00 w sprawie strategii gminy Czersk do roku 2010

Uchwała Nr XX/195/00 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk

Uchwała Nr XXII/231/00 w sprawie wysokości opłat dla właścicieli nieruchomości za których gmina podejmuje obowiązki usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXII/232/00 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXIII/246/01 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Kościersko - Zaborskiej

Uchwała Nr XXIV/252/01 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk na lata 2001-2004

Uchwała Nr XX/194/00 w sprawie strategii gminy Czersk do roku 2010

Uchwała Nr XX/195/00 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk

Uchwała Nr XXV/262/01 w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla Czerska" ustalenia zasad i trybu jego nadawania

Uchwała Nr XXXI/350/02 w sprawie zatwierdzenia Strategii Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego Agenda 21" w części odnoszącej się do gminy Czersk

Uchwała Nr XXXI/348/02 w sprawie uchwalenia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2002-2004

Uchwała Nr XXXIII/372/02 w sprawie programu ochrony środkowiska obszaru zlewni rzeki Wdy do 2020 roku

Uchwała Nr XXXIII/373/02 w sprawie utworzenia na terenie miasta czersk jednostek pomocniczych osiedli i uchwalenia ich statutów

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1960
Treść wprowadził(a): Linda Maria, 2003-07-15 10:38:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-15 10:33:18