Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Zespół Szkół w Rytlu
ul. Księdza Kowalkowskiego 6
89-642 Rytel

tel. (052) 398 51 98


Statut Zespołu Szkół w Rytlu
Dyrektor Zespołu Szkół w Rytlu
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół w Rytlu

 

UWAGA! Na podstawie:

- uchwały Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzyżu
- uchwały Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zapędowie

z dniem 1 września 2011 r. w skład Zespołu Szkół w Rytlu weszły także dwie szkoły, będące do 31.08.2011 r. odrębnami jednostkami oświatowymi tj. szkoła w Krzyżu i szkoła w Zapędowie. Obecnie szkoły te stanowią filie Zespołu Szkół w Rytlu.

 

DOTYCHCZASOWE ARCHIWUM ZLIKWIDOWANYCH SZKÓŁ:

Szkoła Podstawowa w Krzyżu

Szkoła Podstawowa w Zapędowie