Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Przedmiot działalności Ośrodka Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury prowadzi w działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
6) zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,
Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie upowszechniania kultury i turystyki.
Ośrodek Kultury współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Czersku -koordynatorem imprez o charakterze ogólnogminnym.
Ośrodek Kultury w Rytlu udostępnia odpłatnie sale główną z zapleczem kuchennym, szatniami, sanitariatami na imprezy okolicznościowe.

Formy Działalności Ośrodka Kultury w Rytlu

Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)
Instruktor muzyki: Wiesław Galikowski
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Zajęcia wokalno-muzyczne
Instruktorzy Muzyki: Halina Mayer,Wiesław Galikowski
Częstotliwość zajęć: 4 x w tygod.

Zajęcia wokalne
Instruktor muzyki: Wiesław Galikowski
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod.

Koło plastyczne
Instruktor plastyki: Halina Mayer
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Koło komputerowe
Instruktor: Karol Mayer
Częstotliwość zajęć: 5 x w tygod.

Zespół wokalno-instr. „Koncept”
Osoby nie pracujące w O.K.
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod.

Zespół wokalno-instr. „Metrum"
Osoby nie pracujące w O.K.
Częstotliwość zajęć: wg potrzeb

Klub Seniora „Belferki”
Irena Kręska
Częstotliwość zajęć: 1 x w miesiącu

Klub Seniora „Jesienna Róża”
Lilla Dobiesz
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod.

Dyskoteka
K. Mayer, M. Majerowski, H. Wika Czarnowska, W. Galikowski, H. Mayer
Częstotliwość zajęć: 1 i 2 x w tygod.

Warsztat recytatorski
Kierownik Ośrodka Kultury: Halina Wika Czarnowska
Częstotliwość zajęć: w czasie ferii i z okazji uroczystości

Koło taneczne
Instruktor tańca: Grażyna Pietrzak
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Nauka języka angielskiego
Nauczyciel języka angielskiego: Mieczysława Nagierska
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1684
Treść wprowadził(a): Linda Maria, 2003-07-08 09:15:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-07 17:55:32