Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Złotowo:

  • położone jest na obrzeżach miasta Czerska;
  • miejscowości należące do sołectwa: Złotowo, Łukowo;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 1248 ha;
  • liczba ludności: 910 mieszkańców (stan na luty 2011 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Złotowo 

Rada Sołecka Sołectwa Złotowo

Sołtys Sołectwa Złotowo