Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
pełni Pani Jolanta Nagórska
Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora MGOPS: wtorki od godz.8.00 do 12.00
tel. (0-52) 398 4765 (0-52) 398 6013
tel. kom. 509261382

Informacja na podstawie art. 24 j ust. 2 u.s.g.Dyrektora MGOPS w Czersku
Oświadczenie na podstawie art. 24 j ust. 1 u.s.g. Dyrektora MGOPS w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora M-GOPS w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe dyrektora M-GOPS w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2009 rok
Dyrektor MGOPS spełnia funkcje wynikające z przepisów ustaw, aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, innych aktów o charakterze normatywnym, statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, regulaminu uchwały Rady Miejskiej, wytycznych i ustaleń Wojewody stosując się do wyników konsultacji w zakresie pomocy społecznej z organami samorządu terytorialnego i administracyjnego rządowej.
Dyrektor MGOPS spełnia następujące funkcje : reprezentacyjną, kierowniczą, koordynacyjną, planistyczną, wykonawczą, nadzorczą i kontrolną.

Kompetencje Dyrektora:
1.Na czele Ośrodka Pomocy stoi Dyrektor, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.
2.Dyrektor Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Ośrodka,decyduje o warunkach ich pracy i płacy oraz pełni w stosunku do nich funkcję przełożonego.
3.Rada Miejska udziela Dyrektorowi Ośrodka Pomocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
4.Dyrektor Ośrodka Pomocy składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5.Dyrektora Ośrodka Pomocy powołuje i odwołuje Burmistrz Czerska.
6.Dyrektor Ośrodka Pomocy przedkłada do zaopiniowania Burmistrzowi Czerska regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy.


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3883
Treść wprowadził(a): Linda Maria, 2010-07-30 10:39:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-06-30 08:55:12