Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

ZADANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA KULTURY W CZERSKU :
1. Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszech niania kultury, turystyki i czytelnictwa.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5) upowszechnianie i popularyzacja turystyki,
6) prowadzenie kina „Palladium”,
7) prowadzenie działalności instrukcyjno - metodycznej,
8) zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,
9) współpraca z innymi instytucjami kultury w zakresie zaspokajania oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczności lokalnej.

3. Ośrodek Kultury jest koordynatorem imprez o charakterze ogólnogminnym.KOŁA ZAINTERESOWAŃ W OŚRODKU KULTURY W CZERSKU:

1. Koło plastyczne
instruktor prowadzący: Emilia Rekowska
zajęcia cztery razy w tygodniu dla dzieci w wieku szkolnym
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym raz w tygodniu ok. 2 godz.

2. koło Mini Playback Show
instruktor prowadzący: Wojciech Bruski
zajęcia dwa razy w tygodniu

3. koło szachowe
instruktor prowadzący: Jarosław Schumacher
zajęcia raz w tygodniu

4. koło tenisa stołowego
instruktor prowadzący: Jarosław Schumacher
zajęcia dwa razy w tygodniu

5. koło rekreacyjno – turystyczne
instruktorzy prowadzący: Emilia Rekowska, Jarosław Schumacher
zajęcia w sezonie wiosenno – jesiennym (rajdy rowerowe)

6. Zespół Folklorystyczny „Czersk”
instruktor prowadzący: Krzysztof Gradowski - kierownik Ośrodka
dwie grupy taneczne , kapela folklorystyczna „Bazuny”

7. nauka gry na instrumentach
prowadzący: Jarosław Grzelak, Jolanta Twardokus, Arkadiusz Prieba
klasy: pianino, keyboard, gitara, flet, akordeon, trąbka )
zajęcia wg planu indywidualnego

8. zajęcia wokalne
instruktor prowadzący: Jarosław Grzelak
zajęcia dwadzieścia godzin tygodniowo

9. koło piłkarskie Dzikie Drużyny
instruktor prowadzący: Jarosław Schumacher
zajęcia od kwietnia do maja oraz w feriach zimowych

10. klub seniora „Bratek”
opiekun: Jarosław Schumacher
prezes Jadwiga Reszczyńska
spotkania raz na dwa tygodnie w czwartki

11. klub seniora – nauczyciele
spotkania co dwa tygodnie we wtorki

12. zajęcia świetlicowe
instruktor : Emilia Rekowska
zajęcia wg potrzeb

13. chór „Lutnia”
instruktor prowadzący Barbara Warczak
zajecia w każdy poniedziałek

14. Dyskusyjny Klub Filmowy „Raczek”
prowadzący Krzysztof Sękielewski
spotkania raz w tygodniu (środa) godz. 15.00

15. kino „Palladium”
kinooperator : Wojciech Bruski
seanse w soboty i niedziele oraz wg potrzeb

16. dyskoteki
prowadzący :Wojciech Bruski


W POMIESZCZENIACH OSRODKA KULTURY DZIAŁAJA TAKŻE :

-Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
-Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów
-Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
-Ogólnokrajowe Zrzeszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie
- szkoła języka angielskiego Elite School

#link::ok.czersk.republika.pl

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1725
Treść wprowadził(a): Rekowska Emilia, 2004-02-02 20:14:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-02-02 19:23:42