Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza

Skarbnik sprawuje nadzór nad Wydziałem Finansowym.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1189
Treść wprowadził(a): Damrat Małgorzata, 2015-04-15 13:55:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-06-27 13:36:27