Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2017 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za I kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za I kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za I kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za I kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za I kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za II kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za II kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za II kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za II kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za II kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za III kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za III kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za III kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za III kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za III kwartał

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2016 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt

RB-27S - dochody budżetowe

RB-PDP - dochody budżetowe podatkowe

RB-28S - wydatki budżetowe

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2015 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt

RB-27S - dochody budżetowe

RB-PDP - dochody budżetowe podatkowe

RB-28S - wydatki budżetowe

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2014 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt

RB-27S - dochody budżetowe

RB-PDP - dochody budżetowe podatkowe

RB-28S - wydatki budżetowe

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje