Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dotacje oświatowe:

2019

ZARZĄDZENIE Nr 56/19 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/2ea766c5-e617-e911-a561-74867ae26072/

2018

ZARZĄDZENIE Nr 1035/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 846/18 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/cfa3daad-1fdc-e811-bf7d-74867ae26072/

ZARZĄDZENIE Nr 906/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 846/18 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/293253fe-2c49-e811-be64-74867ae26072/

ZARZĄDZENIE Nr 846/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/6296af6b-b8fa-e711-beea-74867ae26072/

2017

ZARZĄDZENIE Nr 584/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/f4441975-23e2-e611-b7ad-74867ae26072/

ZARZĄDZENIE Nr 638/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/9861542c-9913-e711-b100-74867ae26072/

ZARZĄDZENIE Nr 794/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/8d37bab5-68bd-e711-ad55-74867ae26072/