Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Możesz również przejrzeć:  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ARCHIWUM


I.

1. ZARZĄDZENIA, POSTANOWIENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY:

Obwieszczenie- Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7

2.  Strona PKW- Wzory dokumentów- Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku: http://slupsk.kbw.gov.pl/298_Wzory_dokumentow

3. Komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku

4. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

5. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzone na dzień 4 lutego 2018 r.- STRONA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SŁUPSKU:

http://slupsk.kbw.gov.pl/353_Wybory_uzupelniajace/1/23424_Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Miejskiej_w_Czersku_w_okregu_wyborczym_Nr_7_zarzadzone_na_dzien_4_lutego_2018_r

6. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7.pdf

7. Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2017 r.- informacja o okręgu wyborczym i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

8. Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku 7.12

9. Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku (2)