Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


Petycje:

1. Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195):

Ustawa o petycjach

2. Zarządzenie 357.16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania z petycjamki składanymi do Burmistrza Czerska

3.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Czerska

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o przebiegu postępowania

Skan dot. rozpatrzenia petycji (zanonimizowany)

Data zawiadomienia podmiotu o sposobie załatwienia petycji

 1.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 1/2016

Utwardzenie ulicy Czerwonych Maków w Czersku

1.03.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

odpowiedź na petycję 1/2016

4.03.2016

2. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 2/2016

załącznik petycja 2/2016

 

dot. przystąpienia Gminy Czersk do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" 1.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny odpowiedź na petycję 2/2016 20.04.2016
3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 3/2016

dot. przewozu dzieci i młodzieży do szkół 6.07.2016 zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - - -
4.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 4/2016 dot. przewozu dzieci i młodzieży do szkół 6.07.2016 zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - -

-

5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 5/2016 dot. budowy ostatniego etapu drogi gminnej 30.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Odpowiedź na petycję 5/2016

20.10.2016 r.

6. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 6/2016 dot.  umieszczenia na stronach internetowych jst informacji w formie aktywnego banera i linku do strony 7.11.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 6.2016-e-mail

 

 

7.02.2017 r.

 

7.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Petycja 7/2016 dot.  utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy- zakładki "Czystsze Powietrze" 02.11.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 7.2016 e-mail

3.02.2017 r

1/2017

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PETYCJA 1.2017 dot. publikacji wniosku na stronie internetowej lub w BIP 6.02.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 1 .2017

15.02.2017 r.

2/2017 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 2.2017 dot. zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków finansowych- przystosowanie obiektu szkoły do wdrożenia reformy edukacji 10.03.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      

 

 

4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

5. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:882
Treść wprowadził(a): Blumowska-Hatta Joanna, 2017-03-17 09:11:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2016-03-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-17 10:42:24