Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Klaskawa:

  • położone jest na północny wschód od Czerska przy drodze Czersk - Śliwice;
  • Miejscowości należące do sołectwa: Klaskawa, Struga;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 631 ha;
  • liczba ludności: 227 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

 Statut Sołectwa Klaskawa

 

Rada Sołecka Sołectwa Klaskawa

 

Sołtys Sołectwa Klaskawa

 

Plan odnowy miejscowości Klaskawa