Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

RADA MIEJSKA W CZERSKU
                2014-2018                    

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 
Skład Rady Miejskiej
 

Komisje Rady Miejskiej (składy i przedmioty działania komisji)

Plany pracy Komisji

Sprawozdania z działalności Komisji
 
Protokoły komisji stałych
 

Plany pracy Rady Miejskiej

Informacja o posiedzeniach Komisji
Materiały na sesje
 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski z sesji

Uchwały Rady Miejskiej 2014 - 2018 znajdują się w zakładce

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO lub po wybraniu adresu:

http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/Rejestr/Uchwala

Apele, oświadczenia, wystąpienia i oceny