Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ADRES REDAKCJI BIP GMINY CZERSK:

Adres:  ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

fax. (52) 395 48 11  

 

Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czersk

 

         WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY: 

            Małgorzata Damrat

            Wioletta Rostankowska (przetargi )

      WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ROLNICTWA

      Monika Kuchenbecker

  • tel. (52) 395 48 48 

         _________________________________________

      WYDZIAŁ FINANSOWY

       Magdalena Tyburska

  • tel. (52) 395 48 23

_________________________________________

      WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

       Magdalena Apostołowicz

  • tel. (52) 395 48 68

  _________________________________________

     BIURO FUNDUSZY

      Anna Jażdżewska

  • tel. (52) 395 48 51 

_________________________________________

     BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

      Monika Brzezinska

      Anna Śledź