Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2018 rok

Zarządzenie nr 797/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 - 2034

Zarządzenie nr 798/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2017 rok

Zarządzenie nr 520/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 521/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 - 2025

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2016 rok

Zarządzenie nr 262/15 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 263/15 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2015 rok

Zarządzenie nr 790/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 791/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2014 rok

Zarządzenie nr 590/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 591/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej