Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg,
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej.

wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

link do pliku