Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej.

wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

link do pliku