Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.
 

INSPEKTOR DS OŚWIATY
Wioleta Kriezel

pokój nr 54 UM w Czersku

tel. (52) 395 48 43

Email: oswiata(at)czersk.pl

DOSTĘPNE INFORMACJE:
Pomoc materialna dla uczniów ( informacje, wzór wniosku)
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (wzór wniosku)
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych  
Dotacje oświatowe