Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie CzerskOdbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Czersk

AKTUALNE PRZETARGI 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - ZarządzenieNr 579/17 Burmistrza Czerska z dnia 17.01.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - Zarządzenie Nr 642/17 Burmistrza Czerska z dnia 31.03.2017 r. - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - Zarządzenie Nr 713/17 Burmistrza Czerska z dnia 30.06.2017 r. - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - Zarządzenie Nr 769/17 Burmistrza Czerska z dnia 29.09.2017 r. - aktualizacja

 

WO.271.36.2017

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2017/2018 - powtórzony (Odry, Wieck)


WO.271.35.2017

Dostawy kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm z przeznaczeniem do remontu nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy


WO.271.34.2017

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB - powtórzony


WO.271.32.2017

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.31.2017

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2017/2018


WO.271.30.2017

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - powtórzony.


WO.271.29.2017

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.28.2017

Modernizacja ulicy Ks. Kowalkowskiego i przyległych w Rytlu w związku ze skutkami nawałnicy


WO.271.27.2017

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite


WO.271.26.2017

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.25.2017

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Łęgu o świetlicę szkolną


WO.271.23.2017

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy.


WO.271.22.2017

Remont dachu hali sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku


WO.271.21.2017

Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 6.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czersk w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów


WO.271.20.2017

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.19.2017

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Łęgu o świetlicę szkolną


WO.271.18.2017

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk - Rejon – Tereny Wiejskie


WO.271.17.2017

Budowa przepustu na rzece Klaskawska Struga w miejscowości Struga - przetarg powtórzony


WO.271.16.2017

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk


WO.271.15.2017

Przebudowa dróg w Czersku – etap I: Przebudowa ulicy Kosobudzkiej w Czersku – przebudowa nawierzchni ul. Kosobudzkiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kosobudzkiej wraz z odcinkiem przesyłowym w ul. Kwiatowej i Leśnej


WO.271.14.2017

Budowa przepustu na rzece Klaskawska Struga w miejscowości Struga


WO.271.13.2017

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Czersk


WO.271.12.2017

Przebudowa dróg w Czersku – etap I: Przebudowa ulicy Kosobudzkiej w Czersku


WO.271.11.2017

Modernizacja dróg gminnych - 2


WO.271.10.2017

Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku


WO.271.9.2017

Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku (2 części)


WO.271.8.2017

Budowa sieci wodociągowej do Łukowa


WO.271.7.2017

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.6.2017

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na 11 części.


WO.271.5.2017

Modernizacja dróg gminnych


WO.271.4.2017

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk


WO.271.3.2017

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku


WO.271.2.2017

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2017 roku


 


 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:91928
Treść wprowadził(a): Rostankowska Wioletta, 2017-11-16 13:28:13
Treść wytworzył(a): Wioletta Rostankowska, 2013-11-05 18:50:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-16 13:27:11