Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


AKTUALNE PRZETARGI 

 

WO.271.6.2018

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


WO.271.5.2018

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


WO.271.4.2018

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku


WO.271.3.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - z podziałem na 2 części - powtórzony


WO.271.2.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - z podziałem na 2 części


WO.271.1.2018

Usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. na terenie Gminy Czersk w 2018 roku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:92399
Treść wprowadził(a): Rostankowska Wioletta, 2018-02-19 13:20:00
Treść wytworzył(a): Wioletta Rostankowska, 2013-11-05 18:50:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-08 13:11:42