Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprawy planowania przestrzennego prowadzi:
AGNIESZKA GLINIECKA
Wydział Rozwoju Gospodarczego
biuro 17 (parter budynku UM)
tel. 52 395 48 35

Udostępnione materiały:

1.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.

2. PLANY MIEJSCOWE

3. WNIOSKI DO POBRANIA

4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

5. AKTUALNE OGŁOSZENIA