Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

AKT PRZEKSZTAŁCENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 58 ust. 1,2 i 6 oraz art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. nr 67 , poz. 329 nr 106 poz. 496, z 1997r. nr 28 , poz. 153 i nr 141, poz. 943 i z 1998r. nr 117 , poz. 759) oraz uchwały nr VII 151/99 Rady Miejskiej Czersk dnia 24 lutego 1999r. i uchwaly nr XV/145/2000 Rady Miejskiej Czersk z dnia 17 lutego 2000roku.

Przekształcam z dniem 1 września 1999r. ośmioletnią Szkołę Podstawową w sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, zwana dalej Szkołą.

Granice obwodu Szkoły, określa Uchwała Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 1999roku (opublikowano w Dz. Urz. woj. pomorskiego nr 30 poz. 91 , z dnia 8 kwietnia 1999 roku ) i uchwały nr XV/145/2000 Rady Miejskiej Czersk z dnia 17 lutego 2000r. )

Organizacje szkoły określa statut uchwalony przez Rade Szkoły.

Niniejszy akt wcghodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 1999r.

Czersk, dnia 14 marca 2000r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1220
Treść wprowadził(a): Brzezińska Barbara, 2003-07-01 08:07:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-01 08:04:06