Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

XLVII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 r. (środa)  o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o realizacji budżetu za trzy kwartały 2010 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    programu i  trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

b)      szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

c)      obniżenia ceny  skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

d)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk

e)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek 144/11 i 217 we wsi Kamionka

f)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP - obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk

g)      miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście
i gminie Czersk

h)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Wieck

i)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk

j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg

k)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Malachin

l)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite

m)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Rytel

  1. Podsumowanie kadencji 2006 – 2010.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie sesji.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2293
Treść wprowadził(a): Apostołowicz Magdalena, 2010-11-03 10:48:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-11-03 10:47:51