Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
tel. (052) 398 4765  i (052) 398 6013
e-mail:mgops-czersk@wp.pl

Statut

Kompetencje

Kierownik