Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Oświadczenia majątkowe RADNYCH za 2013 r. (kadencja 2010 - 2014)

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ireneusz Bojanowski

Zbigniew Bielawski

Maciej Bruski

Zbigniew Gruźliński

Klemens Kiełpiński

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zbigniew Krzoska

Hieronim Kucharski

Czesław Kuklinski

Stanisław Leszczyński

Wiesław Lipski

Krzysztof Majer

Jan Mania

Czesław Niesiołowski

Edward Plata

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Reszka

Dorota Ropińska

Henryk Sumionka

Stanisław Trzyński

Oświadczenia majątkowe - URZĄD MIEJSKI - za 2013 r.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WF

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WRiŚ

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WRG

Oświadczenie majątkowe Bogdana Daneckiego

Oświadczenie majątkowe Wioletty Kriezel

Oświadczenia majątkowe - KIEROWNICY JEDNOSTEK - za 2013 r.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku

Oświadczenie majątkowe Dyrektora p. o. Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Czersku  

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP nr 1 w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu

Oświadczenie majątkowe Dyrektora PS nr 1 w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora PS nr 2 w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK Sp z o. o. 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora AZK w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZOF w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku 

Oświadczenie majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Katarzyny Grada 

Oświadczenie majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Anny Linda 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora OK w Czersku 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora OK w Rytlu 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora OK w Łęgu

Oświadczenia majątkowe - KIEROWNICY JEDNOSTEK:

Oświadczenie majątkowe Paweł Garbacki - w związku z powołaniem na stanowisko - prezes ZUK od 1.07.2014 r.

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK Sp. z o.o. 

Emilia Rekowska - (na dzień powołania - 20.02.2014) - p.o. dyrektora OK.Czersk  

Agnieszka Derdowska - w związku z powołaniem na stanowisko p.o. dyr. SPZOZ w Czersku   

Marzena Nawrot - dyrektor SPZOZ, w związku z odwołaniem za stanowiska - 03.03.2014   

Anna Ferens - dyrektor OK w Czersku, do dnia odwołania tj.19.02.2014 

Marzena Nawrot - Dyrektor SP ZOZ od 16.12.2013 r.

Grzegorz Zabrocki - p.o. Dyrektora SP ZOZ  kończący zatrudnienie na stanowisku 

Anatol Griniewicz - korekta

Grzegorz Zabrocki - korekta

Dyrektor SP ZOZ w Czersku A.Griniewicz - do 02.09.2013 
p.o. dyrektora SP ZOZ w Czersku G.Zabrocki - od 03.09.2013 


Oświadczenia majątkowe RADNYCH za 2012 r. (kadencja 2010 - 2014)

Zbigniew Bielawski

Ireneusz Bojanowski

Maciej Bruski

Zbigniew Gruźliński

Klemens Kiełpiński

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zbigniew Krzoska

Hieronim Kucharski

Czesław Kuklinski

Stanisław Leszczyński

Wiesław Lipski

Krzysztof Majer

Jan Mania

Czesław Niesiołowski

Edward Plata

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Reszka

Krzysztof Reszka - korekta

Dorota Ropińska

Henryk Sumionka

Stanisław Trzyński

 

Oświadczenia majątkowe - URZAD MIEJSKI - za 2012 r.:

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska 

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WF

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WRiŚ

Oświadczenie majątkowe Naczelnika WRG

Oświadczenie majątkowe Bogdana Daneckiego

Oświadczenie majątkowe Wioletty Kriezel

 

Oświadczenia majątkowe - KIEROWNICY JEDNOSTEK - za 2012 r.:

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Czersku

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP nr 1 w Czersku

Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora PS nr 1 w Czersku

  Oświadczenie majątkowe Dyrektora PS nr 2 w Czersku

 Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK Sp. z o.o.

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora AZK w Czersku

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZOF w Czersku

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku

 Oświadczenie majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Katarzyny Grada

 Oświadczenie majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Anny Linda

  Oświadczenie majątkowe Dyrektora OK w Czersku

Oświadczenie majątkowe Dyrektora OK w Rytlu

 Oświadczenie majątkowe Dyrektora OK w Łęgu  

 

Oświadczenia majątkowe KIEROWNICY JEDNOSTEK - za 2012r.

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku - Anna Ferens

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu - Emilia Rekowska

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku - Michał Gliniecki

 

Oświadczenia majątkowe URZĄD MIEJSKI - za 2011r.  

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska 

Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza 

 

Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy

Oświadczenie Majątkowe Skarbnik Gminy

 

Oświadczenie Majątkowe naczelnika WF

Oświadczenie Majątkowe naczelnika WR

 

Oświadczenie Majątkowe Bogdana Daneckiego

 

Oświadczenia majątkowe KIEROWNICY JEDNOSTEK - za 2011r.

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS nr 2 w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP nr 1 w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS nr 1 w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS nr 2 w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZUK Sp. z o.o.

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora AZK w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku

 Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku

Oświadczenie Majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Katarzyny Grada

Oświadczenie Majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Anny Linda

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu - Anna Ferens

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu - Iwona Szulc

Kadencja 2010-2014

 

Oświadczenia majątkowe RADNYCH - za 2011 r.:

Zbigniew Bielawski

Maciej Bruski

Zbigniew Gruźliński

Klemens Kiełpiński

Piotr Kosobucki

Lidia Kroplewska

Zbigniew Krzoska

Hieronim Kucharski

Czesław Kuklinski

Stanisław Leszczyński

Wiesław Lipski

Krzysztof Majer

Jan Mania

Czesław Niesiołowski

Edward Plata

Krzysztof Przytarski

Krzysztof Reszka

Dorota Ropińska

Henryk Sumionka

Stanisław Trzyński

Oświadczenia majątkowe RADNYCH – za 2010 r. :

 Ireneusz Bojanowski
 Zbigniew Bielawski
Maciej Bruski
Zbigniew Gruźliński
Klemens Kiełpiński
Piotr Kosobucki
Lidia Kroplewska
Zbigniew Krzoska
Hieronim Kucharski
Czesław Kuklinski
Stanisław Leszczyński
Wiesław Lipski
Krzysztof Majer
Jan Mania
Czesław Niesiołowski
Edward Plata
Krzysztof Przytarski
Krzysztof Reszka
Dorota Ropińska
Henryk Sumionka
Stanisław Trzyński

Oświadczenia majątkowe URZAD MIEJSKI – za 2010 r. :

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska    
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy - G.Zabrocki
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy - P.Biesek 
Oświadczenie Majątkowe Skarbnik Gminy
Oświadczenie Majątkowe naczelnika WF
Oświadczenie Majątkowe naczelnika WR
Oświadczenie Majątkowe Bogdana Daneckiego

Oświadczenia majątkowe KIEROWNICY JEDNOSTEK– za 2010 r. :


Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS nr 2 w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP nr 1 w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP z Zapędowie
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS nr 1 w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS nr 2 w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZUK Sp. z o.o.
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora AZK w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku
Oświadczenie Majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Katarzyny Grada
Oświadczenie Majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Marii Duraj
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu


Oświadczenia majątkowe radnych – objęcie funkcji:

Ireneusz Bojanowski
 Zbigniew Bielawski
Zbigniew Bielawski - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Maciej Bruski
Zbigniew Gruźliński
Zbigniew Gruźliński - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Klemens Kiełpiński
Piotr Kosobucki
Piotr Kosobucki - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Lidia Kroplewska
Lidia Kroplewska - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Zbigniew Krzoska
Zbigniew Krzoska - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Hieronim Kucharski
Hieronim Kucharski - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Czesław Kuklinski
Czesław Kuklinski - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Stanisław Leszczyński
Wiesław Lipski
Wiesław Lipski - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Krzysztof Majer
Krzysztof Majer - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Jan Mania
Jan Mania - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Czesław Niesiołowski
Edward Plata
Edward Plata - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Krzysztof Przytarski
Krzysztof Reszka
Dorota Ropińska
Dorota Ropińska - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Henryk Sumionka
Henryk Sumionka - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA
Stanisław Trzyński
Stanisław Trzyński - KOREKTA DO OŚWIADCZENIA

Urząd Miejski - objęcie funkcji

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska

_____________________________________________________________________________________

 

Kadencja 2006-2010


Oświadczenia majątkowe radnych – wrzesień 2010:Barbara Grzelak
Czesław Niesiołowski
Czesław Kukliński
Dorota Ropińska
Halina Czapiewska
Henryk Sumionka
Ireneusz Bojanowski
Jan Mania
Kazimierz Pstrąg
Kazimierz Rompkowski
Klemens Kielpiński
Krzysztof Reszka
Lidia Kroplewska
Maciej Bruski
Maciej Jakubowski
Marek Pestka
Stanisław Trzyński
Wiesław Lipski
Zbigniew Gruźliński


Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia Majątkowe Radnych

Oświadczenie Majątkowe Krzysztof Sękielewski - wrzesień 2010
Oświadczenie Majątkowe Krzysztofa Sękielewskiego za 2009
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego K.Sękielewskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Ireneusza Bojanowskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Macieja Bruskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Zbigniewa Gruźlińskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Barbary Grzelak za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Macieja Jakubowskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Klemensa Kiełpińskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Lidia Kroplewska za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Czesława Kuklinskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Stanisława Leszczyńskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Wiesława Lipskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Jana Mani za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Czesława Niesiołowskiego za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Marka Pestki za 2009 rok
Oświadczenia Majątkowe Kazimierza Pstrąg za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Krzysztofa Reszki za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Kazimierza Rompkowskiego za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Doroty Ropińskiej za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Henryka Sumionki za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Stanisława Trzyńskiego za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Haliny Czapiewskiej za 2009 rok

Urząd Miejski
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska - wrzesień 2010
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Skarbnik Gminy za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe naczelnika WF za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe naczelnika WR za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Bogdana Daneckiego za 2009 rok

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS nr 2 w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP nr 1 w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP z Zapędowie za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS nr 1 w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS nr 2 w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZUK Sp. z o.o. za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora AZK w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Katarzyny Grada za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe koordynatora MGOPS w Czersku Marii Duraj za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku Krzysztofa Gradowskiego do 30.04.2010 r.
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku Michała Glinieckiego od 15.03.2010 r.
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2009 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu za 2009 rok


Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Krzysztofa Sękielewskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Ireneusza Bojanowskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Macieja Bruskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Zbigniewa Gruźlińskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Barbary Grzelak za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Macieja Jakubowskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Klemensa Kiełpińskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Lidia Kroplewska za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Czesława Kuklinskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Stanisława Leszczyńskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Wiesława Lipskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Jana Mami za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Czesława Niesiołowskiego za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Marka Pestki za 2008 rok
Oświadczenia Majątkowe Kazimierza Pstrąg za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Krzysztofa Reszki za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kazimierza Rompkowskiego za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Doroty Ropińskiej za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Henryka Sumionki za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Stanisława Trzyńskiego za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Haliny Czapiewskiej za 2008 rok

Urząd Miejski
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2008 rok
korekta do Oświadczenia Majątkowego Burmistrza Czerska za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza za 2008 roki
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Bogdana Daneckiego za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika WF za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika WF K. Stopa do 30 marca 2009 r.
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika WF W. Modrzejewskiej od 1.04.2009

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika AZK w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Prezesa Spółki ZUK z o.o w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 1 w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w czersku za 2008 rok
korekta do Oświadczenia Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w Czersku za 2008
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika SP w Zapędowie za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe pracownika MGOPS w Czersku Marii Duraj za 2008 rok
Oświadczenie Majątkowe pracownika MGOPS w Czersku Katarzyny Grada za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

Oświadczenia Majątkowe radnych za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Krzysztofa Sękielewskiego
Oświatczenie Majątkowe za 2007 r. WWiesława Lipskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Krzysztofa Reszki
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Marka Pestki
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Barbary Grzelak
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Kazimierza Pstrąga
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Haliny Czapiewskiej
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Kazimierza Rompkowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. STanisława Leszczyńskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007r. Henryka Sumionki
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Ireneusza Bojanowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Doroty Ropińskiej
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Macieja Bruskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Jana Mani
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Czesława Niesiołowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Macieja Jakubowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Stanisława Trzyńskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Klemensa Kiełpińskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Czesława Kuklińskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Lidii Kroplewskiej
Oświadczenie Majątkowe za 2007 r. Zbigniewa Grużlińskiego

Urząd Miejski
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2007 rok
Oświaczenie Majątkowe Skarbnika Gminyza 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Finansowe za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Inspektora B. Daneckiego za 2007 rok

Kierownicy Jednostek organizacyjnych
Oświadczenie Majątkowe Kierownika Ośrodka Kultury w Rytlu za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika Ośrodka Kultury w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika Ośrodka Kultury w Łęgu za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku z 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika AZK w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Przesa Zarządu ZUK Spółki z.o.o w Czersku za 2007 rok

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Zapędowie za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 1 w Czersku za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w Czersku za 2007 rok
Oswiadczenie Majatkowe Haliny Czapiewskiej
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Haliny Czapiewskiej
Oswiadczenie Majatkowe Krzysztofa Sekielewskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Krzysztofa Sękielewskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2007 rok Krzysztofa Sękielewskiego
Oswiadczenie Majatkowe Stanisław Trzyńskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Stanisława Trzyńskiego
Oswiadczenie Majatkowe Klmensa Kiełpińskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Klmensa Kiełpińskiego
Oswiadczenie Majatkowe Lidii Kroplewskiej
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Lidii Kroplewskiej
Oswiadczenie Majatkowe Krzysztofa Reszki
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Krzysztofa Reszka
Oswiadczenie Majatkowe Wiesława Lipskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Wiesława Lipskiego
Oswiadczenie Majatkowe Czesława Kuklińskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Czesława Kuklińskiego
Oswiadczenie Majatkowe Czesława Niesiołowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Czesława Niesiołowskiego
Oswiadczenie Majatkowe Jana Manii
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Jana Manii
Oswiadczenie Majatkowe Marka Pestki
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Marka Pestki
Oswiadczenie Majatkowe Doroty Ropińskiej
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Doroty Ropińskiej
Oswiadczenie Majatkowe Macieja Bruskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Macieja Bruskiego
Oswiadczenie Majatkowe Macieja Jakubowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Macieja Jakubowskiego
Oswiadczenie Majatkowe Henryka Sumionki
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Henryka Sumionki
Oswiadczenie Majatkowe Stanisława Leszczyńskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Stanisława Leszczyńskiego
Oswiadczenie Majatkowe Barbary Grzelak
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Barbary Grzelak
Oswiadczenie Majatkowe Kazimierza Rompkowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Kazimierza Rompkowskiego
Oswiadczenie Majatkowe Kazimierza Pstrąga
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Kazimierza Pstrąga
Oswiadczenie Majatkowe Ireneusza Bojanowskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Ireneusza Bojanowskiego
Oswiadczenie Majatkowe Zbigniewa Grużlińskiego
Oświadczenie Majątkowe za 2006 rok Zbigniewa Gruzlińskiego

Oświadczenia Majątkowe Kierownictwa i Pracowników Urzędu

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2005 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska - sierpień 2006
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska - grudzień 2006
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czerska za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Czerska za 2007 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza Czerska za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza Czerska za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza Czerska za 2005 rok
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza grudzień 2006
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe skarbika Gminy za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Finansowego za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Finansowego za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Finansowego za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Finansowego za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Finansowego za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Bogdana Daneckiego za 2006 rok

Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Rytlu za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika OK w Łęgu za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe KIerownika OK w Łęgu za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika AZK w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora M_GOPS w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora M_GOPS w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora MGOPS w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP ZOZ w Czersku za 2006 rok#
Oświadczenie Majątkowe Prezesa ZUK Spółka z o,o w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Prezesa ZUK Spółka z o.o. w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Prezesa ZUK Spółka z o.o.w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Prezesa ZUK SPółki z o.o. w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Prezesa ZUK Sp. z .o.o w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2004 rok
Oswiadczenie majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierwnika ZOF w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Kierownika ZOF w Czersku za 2006 rok

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Rytlu za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZS w Łęgu za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Zdzisława Jarząbka Dyrektora ZS w Łęgu
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP Nr 1 w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Bożeny Spica - Dyrektor SP Nr 1 w Czersku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Gotelpiu za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Baszanowskiej Dyrektora SP w Gotelpiu
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Krzyżu za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Zapędowie za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Zapędowie za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Zapędowie za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Zapędowie za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora SP w Zapędowie za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 1 w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 1 w Czersku za 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 1 Czersku za 2004 rok
Oswiadczenie majątkowe Dyrektora PS Nr 1 w Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 1 w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektoora PS Nr 1 w Czersku za 2006 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w Czersku za 2002 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w Czersku mza 2003 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 Czersku za 2004 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w Czersku za 2005 rok
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora PS Nr 2 w Czersku za 2006 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4123
Treść wprowadził(a): Damrat Małgorzata, 2015-01-08 12:57:32
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 2011-01-19 16:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-01-08 12:56:01